Papy

Materiał budowlany stosowany do wykonywania:
- przeciwwilgociowych
- przeciwwodnych izolacji elementów budowli
Jest to włókno szklane/poliestrowe bądź tektura pokryte masą asfaltową lub smołą osnowy.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE


PRODUCENCI


Firma TES sp. z o.o. od wielu lat współtworzy polską branżę budowlaną. Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania w 1991 roku Spółka zaangażowana była w produkcję i obrót materiałami hydroizolacyjnymi. Początkowo zajmowała się produkcją pap asfaltowych na tekturze. W roku 1997 uruchomiona została produkcja pap na welonie z włókien szklanych.

Werner Janikowo Sp. z o.o. - jest polskim producentem modyfikowanych i oksydowanych pap zgrzewalnych. Zakład produkcyjny mieści się w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza w województwie lubuskim.